Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti EVROPA realitní kancelář s.r.o., IČ 02035073, se sídlem U Zvonařky 358/10, Praha 2, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 214808, kontaktní e-mail: info@rkevropa.cz, webové stránky: https://www.rkevropa.cz/praha (dále jen „Správce“), aby zpracovával moje osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, případně IČ u podnikatelů, telefonní číslo a emailovou adresu.

Předmětné osobní údaje budou Správcem zpracovávány výlučně za účelem zasílání newsletteru, zasílání obchodních sdělení a související komunikaci, a to po dobu tří (3) let od udělení tohoto souhlasu. Po uplynutí této doby budou veškeré osobní údaje, s jejichž zpracováním uděluji souhlas, Správcem bezodkladně skartovány či jinak zničeny.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Beru na vědomí, že udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na:
info@rkevropa.cz,
nebo dopisu na adresu sídla Správce:
EVROPA realitní kancelář s.r.o.
U Zvonařky 358/10
Praha 2, 120 00

 • Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • společnosti ve skupině Správce
 • poskytovatel softwarového řešení klientské databáze
 • poskytovatel služby automatického emailingu

 • Beru na vědomí, že podle nařízení GDPR mám právo:
 • vzít souhlas kdykoli zpět
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
 • obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Veškeré další informace o zpracování osobních údajů Správcem jsou dostupné na https://www.rkevropa.cz/praha

Zpět